Obavještenja

Orijentaciona nastava za studente prve godine

Obavještavaju se studenti da će orjentaciona nastava za studente prve godine na Fakultetu za sportski menadzment održati 2. oktobra, u amfiteatru A1, shodno agendi, uz poštovanje mjera Instituta za javno zdravlje.

Agenda orjentacionog dana nastave i pravila za poštovanje mjera IJZ-a na UDG-u se nalaze u prilogu ove objave.

Studentkinje i studenti su u obavezi da na orjentaciono predavanje donesu svesku i olovku. Studentkinje i studenti koji ne budu imali svesku i olovku neće moći da prisustvuju predavanjima.

 

Mjere za sprječavanje širenja COVID-19 koje je potrebno poštovati u zgradi UDG

 

  1. Prije polaska na fakultet, neophodno je da svi studenti i studentkinje, kao i zaposleni, izmjere temperaturu. Ukoliko je temperatura veća od 37.2 C, ne treba da dolaze na posao/fakultet. Takođe, na fakultet ne dolaze ni osobe koje imaju akutne zdravstvene tegobe.

 

  1. Na fakultet ne mogu dolaziti lica kojima je određena mjera stavljanja u kućni/institucioanlni karantin ili mjera samoizolacije.

 

  1. Za ulaz u zgradu koristi se isključivo glavni ulaz. Na ulazu je neophodno dezinfikovati ruke. Uskoro će biti instaliran i termalna kamera.

 

  1. Neophodno je održavanje fizičke distance od 2 metra u svakom trenutku.

 

  1. Nošenje maski je obavezno i spuštanje maske nije dozvoljeno. Može se nositi bilo koja maska (platnena, hirurška, N95), ali je bitno da se ona koristi na ispravan način. Maska se može skinuti u toku pauze, za vrijeme konzumiranja hrane/pića, ali tada mora biti obezbijeđena fizička distanca od najmanje 2 metra.

 

  1. Smjer kretanja će biti jasno označen strelicama na podu. Za penjanje se koriste stepenice koje se nalaze kod ulaza u zgradu sa parking strane. Suprotne stepenice se koriste za spuštanje. Kada neko uđe u zgradu, ukoliko ide u amfiteatre: AP, A1, A2 i A4, skreće desno. Samo studenti i studentkinje koji idu u AS i Galeriju, skreću lijevo. Smjer kretanja je obavezan za sve, ne samo za studente i studentkinje. Za izlaz iz zgrade se koriste vrata kod Preduzetničkog gnijezda.

 

  1. Liftovi neće biti u funkciji. Lift koji će biti aktivan zbog izvođenja radova na trećem i petom spratu, je zabranjeno koristiti, odnosno mogu ga koristiti samo radnici koji izvode radove.

 

  1. U toaletu može biti onoliko osoba, koliko postoji kabina. Ostali čekaju u redu ispred, uz održavanje fizičke distance od 2 metra.

 

  1. U amfiteatrima i studionicama, studenti i studentkinje smiju sjedjeti isključivo na mjestima koja su označena. U toku časa nije dozvoljeno spuštati maske i predavači moraju opominjati studente i studentkinje ukoliko primijete da spuštaju masku.

 

  1. Predavači, ukoliko nije neophodno, zbog prirode predmeta, ne prilaze studentima i studentkinjama, već su udaljeni od njih najmanje 2 metra. Predavači koji prilaze studentima i studentkinjama, pored maske bi trebalo da nose i vizir.
Povezani fajlovi: