Informišite se
Novost
Pogledajte sve

Prijava za kurs stranih jezika

Za dobijanje diplome UDG svi studenti koji su upisali bilo koji fakultet na UDG-u akademske 2019/2020 godine za dobijanje diplome UDG moraju priložiti diplomu o znanju engleskog jezika na nivou B2.2 (viši srednji 2), i drugog stranog jezika na nivou A2.2 (niži srednji 2).

Povezani fajlovi: