Predavači

Saradnik
dr Kosta Goranović

 Kosta Goranović, rođen je 02.03.1974.godine. Nastanjen je u Nikšiću, Crna Gora.

Na Univerzitetu u Novom Sadu, Fakultet za fizičku kulturu, završio je 1999., godine sa prosječnom ocjenom 8,00. Postdiplomske studije Univerziteta u Novom Sadu, Fakultet za fizičku kulturu završava 2005., sa prosječnom ocjenom 8,50. Magistar nauka iz oblasti fizičke kulture postaje 2005.godine. Doktorske studije završio je 2009., godine odbranom doktorske disertacije na Fakultetu za sport i turizam u Novom Sadu i stiče kvalifikaciju doktora nauka u sportu.

U periodu od 2008.-2011., bio je angažovan na Univerzitetu Crne Gore, Fakultetu za sport i fizičko vaspitanje u Nikšiću, kao saradnik u nastavi na programu primijenjenih studija, na predmetima: Teorija sporta, Istraživanja u sportu, Kondicija izabranog sporta. Kao saradnik u nastavi na postdiplomskom specijalističkom programu Sport i fitnes radio je na predmetima Transformacioni procesi u sportu i Resursi u sportu. Na akademskom programu studija Fizička kultura kao saradnik u nastavi na predmetu Aktivnosti u prirodi. Kao nastavnik na primijenjenom programu na predmetu Olimpizam.

Od 2014.,-godine angažovan je na Univerzitetu Donja Gorica, Fakultetu za sportski menadžment, kao saradnik na predmetu Teorija sporta, i nastavnik na predmetima Antropomotorika i Teorija sportskog treninga.

Do sada je kao autor i koautor objavio preko 25 naučnih i stručnih radova iz oblasti fizičke kulture u zemlji i inostranstvu.

Kao mentor, predsjednik komisije i član, bio je angažovan u više diplomskih i specijalističkih radova na Univerzitetu Crne Gore, Fakultetu za sport i fizičko vaspitanje i Univerzitetu Donja Gorica, Fakultetu za sportski menadžment.

Kao kondicioni trener FK Sutjeska Nikšić, ostvario je odlične rezultate u stručnom i praktičnom radu sa fudbalerima. Kao član stručnog štaba FK Sutjeska od 2012., godine osvojio je četiri titule prvaka CG kao i jedan trofej pobjednika KUP-a CG i  postao najtrofejniji kondicioni trener u fudbalu u Crnoj Gori. Četiri puta je učestvovao u kvalifikacijama za Ligu šampiona UEFA, kao i dva puta u kvalifikacijama za Ligu Evrope UEFA.

Od 2014., -godine u Fudbalskom savezu Crne Gore, Centru za edukaciju trenera FSCG, stalni je predavač iz oblasti kondicije na svim nivoima programa za obrazovanje trenera po UEFA kriterijumima.

U sklopu delegacije Centra za edukaciju trenera FSCG boravio je više puta u inostranstvu, kao aktivni učesnik studijskih posjeta  i specijalističkih seminara u organizaciji UEFA, među kojima su najznačajniji:

-2014., godine studijska posjeta FC Sampdorija, Đenova, Italija, u trajanju od sedam dana.

-UEFA STUDY GROUP SCHEME-Certificate of Attendance-Coach Education-UEFA Elite Youth A Licence, Sweden,31 August-3 September, 2015.

- UEFA STUDY GROUP SCHEME-Certificate of Attendance-Coach Education, Fitness for Football, Visitors. Season 7-Visit 54 07-10 March 2016, Athens, Greece.

-UEFA STUDY GROUP SCHEME-Certificate of Attendance, Coach Education-Reality based learning and development of coach educators, Prague, Chech Republic, 24-27 April 2017.

-UEFA STUDY GROUP SCHEME-Certificate of Attendance-Coach Education, Fitness for Football, England, 11-14 December 2017.

-UEFA Share-Certificate of Attendance-Coach education-Coach educator development, Kyiv, Ukraine, 20-24 October 2019.

-UEFA Share-Cerrificate of Attendance-Coach Education Fitness for Football, Visotors, Tubize, Belgium, 09-13 February 2020.

Instruktor je samoodbrane. Uvjerenje broj 1413/1 od 2003., godine. Danilovgrad: Srednja škola unutrašnjih poslova. 

 Od 2016., - Predavač je po pozivu Instituta za sport i sportsku medicinu Crne Gore kao i Udruženja sportske medicine Crne Gore.

2018., godine bio je član Žirija za dodjelu Nagrade oslobođenja Nikšića za 2018., godinu iz reda istaknutih naučnih, kulturnih i sportskih radnika sa teritorije Opštine Nikšić.

Od 2019., godine u FSCG, mlada reprezentacija Crne Gore (U 21), član stručnog štaba, kondicioni trener.

U okviru Fudbalskog saveza Crne Gore jedan je od autora izrade nacionalne strategije i programa za razvoj i unapređenje omladinskog fudbala u Crnoj Gori.

Oženjen je suprugom Mirjanom sa kojom ima dva sina Andriju i Lazara.

 

dr Kosta Goranović
Predmeti
Kontakt podaci