Predavači

Saradnik
Luka Račić

Luka Račić rođen je 24. juna 1997. godine u Beranama. Završio je OŠ „Vuk Karadžić“ i Gimnaziju „Panto Mališić“ u Beranama. Diplomirao je 2018. godine na Fakultetu za informacione sisteme i tehnologije kao student generacije. Trenutno je student magistarskih studija EMOS na Fakultetu za međunarodnu ekonomiju, finansije i biznis. Od školske 2018/19 godine angažovan je kao saradnik u nastavi na predmetu Poslovna informatika.

Luka Račić
Kontakt podaci