Predavači

Saradnik
mr Miloš Đurović

Miloš Đurović, rođen 1987, diplomirao je i masterirao etnologiju i antropologiju na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Beogradu.

Dobitnik je nagrade za najbolji diplomski rad 2011. godine na Odeljenju za etnologiju i antropologiju, kao i studentske stipendije „Dositejа“ Fonda za mlade talente. Diplomirao i masterirao je u oblasti antropologije tijela i identiteta. Završio je jednogodišnji dodiplomski program Studija roda na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Beogradu. Na Univerzitetu Donja Gorica angažovan je na kursevima Kulturna antropologija (Fakultet za kulturu i turizam) i Antropologija (Fakultet primijenjenje nauke), kao i na socio-kulturnim temama u okviru kursa Istorija sporta (Fakultet za sportski menadžment). Na Institutu za strateške studije i projekcije radi kao istraživač, prije svega na pitanjima socio-ekonomske inkluzije i socijalnih politika. Uz socio-kulturnu antropologiju, zanima se za interdisciplinarni pristup environmentalnim temama i autonomijiu ne-ljudskih životinja.

Objavljeni radovi:

"ESPN Thematic Report on Access to essential services for low-income people - Montenegro", European Social Policy Network (ESPN), Brussels: European Commission, 2020 (koautor izvještaja), url: https://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=22810&langId=en 
"ESPN Thematic Report on National strategies to fight homelessness and housing exclusion - Montenegro", European Social Policy Network (ESPN), Brussels: European Commission, 2019 (koautor izvještaja), url: https://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=21644&langId=en 
Kristofer Boem, Krvna osveta: regulisanje i upravljanje sukoba u Crnoj Gori i drugim plemenskim društvimaCID, Podgorica, 1998; Aquamarine Press, 2016 (recenzija knjige), url: 
https://aquamarinepress.wordpress.com/2016/06/05/recenzija-knjige-krvna-osveta/
„Hidžab kao fenomen konstruisanja i osporavanja identiteta: primjer savremenog Novog Pazara“, Etnoantropološki problemi, god. 10, sv. 4, 2015, 821-838 (izvorni naučni članak), url: http://www.anthroserbia.org/Content/PDF/Articles/d91a273367d14c51bbccf439f39124e5.pdf
Veliki vječiti kvir sanovnik (ur. Čarna Brković), Aquamarine Press, Podgorica, 2016 (jedan od autora), url:
http://aquamarinepress.com/Kvir%20sanovnik.pdf

Image not available
Kontakt podaci