Informišite se
PREDMET

IPK1FSM3 - Internet prezentacija i komunikacija (Osnovne studije)

Semestar: 3
Broj ECTS kredita: 1
Obavezan: Ne
Fond časova: 2+0
Smjer: Osnovne studije

opis

Angažovani predavači: