Informišite se
PREDMET

ISS1FSM4 - Informacioni sistemi u sportu (Osnovne studije)

Semestar: 4
Broj ECTS kredita: 7
Obavezan: Da
Fond časova: 2+2
Smjer: Osnovne studije

opis

Angažovani predavači: