Informišite se
PREDMET

SPORT1FSM1 - Sport takmičenje (Osnovne studije)

Semestar: 1
Broj ECTS kredita: 2
Obavezan: Ne
Fond časova: 0+2
Smjer: Osnovne studije

opis

Angažovani predavači: