Informišite se
PREDMET

IK1FSM1 - Ideje i karakter (Osnovne studije)

Semestar: 1
Broj ECTS kredita: 1
Obavezan: Ne
Fond časova: 0+2
Smjer: Osnovne studije

opis

Angažovani predavači: