Obavještenja

blog-img
Osnovne studije
Orijentacuina nastava za studente I godine

Orjentaciona nastava za studentkinje i studente prve godine, biće održana u četvrtak i petak, 15. i 16. septembra. Studenti i studentkinje su, po fakultetima, podijeljeni u tri grupe.

U priloženom fajlu se nalazi raspored za grupu fakulteta kojoj pripada Fakultet za sportski menadzment.

Povezani fajlovi: