heading

Novosti
O fakultetu
Predavači
Predmeti

Fakultet za sportski menadžment

O fakultetu

Fakultet za
sportski menadžment

Fakultet za sportski menadžment

(akreditovan u junu 2013)

UDG, će obrazovati mlade ljude, koji neće biti samo stručnjaci u oblasti menadžmenta u sportu, već kompletne ličnosti sposobne da doprinesu opštem napretku društva. Učenjem od najboljih profesora i asistenata, u najboljim uslovima  za studiranje, ne stiču se samo potrebna multidisciplinarna naučna i stručna znanja o sportu, već i sposobnosti za komunikaciju sa sportistima i sportskim organizacijama iz različitih kultura. Kada sportista prisvaja i razvija univerzalne vrijednosti sporta, koje su i vrijednosti savremenog globalnog društva, obogaćuje sopstveno postojanje i doprinosi ostvarivanju svojeg zamišljenog, jedinstvenog i originalnog smisla života.  Podršku osnivanju ovog Fakulteta dali su poznati crnogorski sportist: Peđa Mijatović, Dejan Savićević, Dragan Adžić i drugi.

Predmeti

Osnovne studije - 1. semestar
Naziv Predmeta Sifra Predmeta ECTS Obavezan Fond casova
IS1FSM1
Istorija sporta
IS1FSM1 6
3+2
Da
3+2
EIR1FSM1
Ekonomija i razvoj
EIR1FSM1 8
2+2
Da
2+2
I1FSM1
Informatika
I1FSM1 7
2+2
Da
2+2
UDS1FSM1
Umjetnost i dizajn u sportu
UDS1FSM1 4
2+2
Da
2+2
IK1FSM1
Ideje i karakter
IK1FSM1 1
0+2
Ne
0+2
NIM1
Naučno-istraživački modul
NIM1 2
Ne
FSM1SB1
Sport i biznis
FSM1SB1 4
0+2
Ne
0+2
Osnovne studije - 2. semestar
Naziv Predmeta Sifra Predmeta ECTS Obavezan Fond casova
MS1FSM2
Menadžment u sportu 1
MS1FSM2 6
3+2
Da
3+2
MIS1FSM2
Metodologija istraživanja u sportu
MIS1FSM2 7
2+2
Da
2+2
PI1FSM2
Preduzetništvo i inovacije
PI1FSM2 6
2+2
Da
2+2
FA1FSM2
Funkcionalna anatomija
FA1FSM2 6
3+2
Da
3+2
MSD1SM2
Menadžment sportskih događaja
MSD1SM2 5
2+2
Da
2+2
NIM2
Naučno-istraživački modul 2
NIM2 2
Ne
Osnovne studije - 3. semestar
Naziv Predmeta Sifra Predmeta ECTS Obavezan Fond casova
A1FSM3
Antropomotorika
A1FSM3 7
2+2
Da
2+2
TS1FSM3
Teorija sporta
TS1FSM3 7
3+2
Da
3+2
PKS1FSM3
Poslovna komunikacija u sportu
PKS1FSM3 6
2+2
Da
2+2
ST1FSM3
Sportski turizam
ST1FSM3 5
2+2
Da
2+2
IPK1FSM3
Internet prezentacija i komunikacija
IPK1FSM3 1
2+0
Ne
2+0
NIM3
Naučno-istraživački modul 3
NIM3 2
Ne
FSM2EI3
Evropske integracije
FSM2EI3 4
2+2
Ne
2+2
Osnovne studije - 4. semestar
Naziv Predmeta Sifra Predmeta ECTS Obavezan Fond casova
FS1FSM4
Fiziologija sporta
FS1FSM4 7
3+2
Da
3+2
ISS1FSM4
Informacioni sistemi u sportu
ISS1FSM4 6
2+2
Da
2+2
MLJR1FSM4
Menadžment ljudskim resursima
MLJR1FSM4 5
2+2
Da
2+2
FUFC1FSM4
Fitnes i upravljanje fitnes centrom
FUFC1FSM4 4
2+2
Ne
2+2
TST1FSM4
Teorija sportskog treninga
TST1FSM4 4
2+0
Ne
2+0
PSB1FSM4
Psihofilozofija sporta
PSB1FSM4 4
2+0
Ne
2+0
NIM4
Naučno-istraživački modul 4
NIM4 2
Ne
Osnovne studije - 5. semestar
Naziv Predmeta Sifra Predmeta ECTS Obavezan Fond casova
MAR1FSM5
Marketing u sportu
MAR1FSM5 8
2+2
Da
2+2
PUS1FSM5
Pravo i ugovori u sportu
PUS1FSM5 8
2+2
Da
2+2
OVO1FSM5
Olimpijsko vaspitanje i obrazovanje
OVO1FSM5 6
2+2
Da
2+2
MPS1FSM5
Menadžment u profesionalnom sportu
MPS1FSM5 4
2+0
Ne
2+0
MS2FSM5
Menadžment u sportu 2
MS2FSM5 4
2+0
Ne
2+0
NIM5
Naučno-istraživački modul 5
NIM5 2
Ne
Osnovne studije - 6. semestar
Naziv Predmeta Sifra Predmeta ECTS Obavezan Fond casova
PS1FSM6
Psihologija sporta
PS1FSM6 6
2+2
Da
2+2
KM1FSM6
Komunikacija i mediji
KM1FSM6 4
2+0
Da
2+0
FMUR1FSM6
Finansijski menadžment i upravljačko računovodstvo
FMUR1FSM6 6
2+2
Da
2+2
ES1FSM6
Etika u sportu
ES1FSM6 4
2+0
Da
2+0
AP1SM1
Akademsko pisanje
AP1SM1 2
2+0
Da
2+0
DR1FSM6
Diplomski rad
DR1FSM6 8
Da
NIM6
Naučno-istraživački modul 6
NIM6 2
Ne