Obavještenja

blog-img
Osnovne studije
Početak zimskog semestra studijske 2022/23. godine - RASPORED PREDAVANJA

Od ponedeljka, 19. septembra počinje nastava u zimskom semestru za studijsku 2022/23. godinu. U prilogu dostavljamo raspored predavanja za I sedmicu.

Predavanja u ovom semestru će se ralizovati uživo, odnosno u zgradi. 
 
Na samom početku,podsjećamo na pravila koja se moraju strogo poštovati. 
 
1. Sveska i olovka - studenti su u obavezi da na predavanjima imaju svesku i olovku i da ih koriste za bilješke. Student koji ne bude poštovao ovo pravilo, biće udaljen sa predavanja.
 
2. Prisustvo predavanjima je obavezno! Kako bi student stekao pravo da polaže kolokvijume, odnosno završne ispite, neophodno je da na predavanjima ima procenat prisustva od 75%. 
 
Studenti koji su oslobođeni od praćenja nastave su profesionalni sportisti i studenti koji su u radnom odnosu. Kako bi bili oslobođeni od nastave, potrebno je Fakultetu (kancelarija na IV spratu) dostaviti:
      1. UKOLIKO STE U RADNOM ODNOSU - potvrdu od poslodavca da ste u radnom odnosu, kopiju ugovora o radu i kopiju radne knjižice. 
      2. UKOLIKO SE PROFESIONALNO BAVITE SPORTOM - potvrdu od kluba čiji ste član, koja mora sadržati raspored treninga.  
 
Potvrda važi od dana dostavljanja.
 
Takođe, studenti koji su oslobodjeni praćenja nastave po osnovu stalnog radnog odnosa, ili po osnovu profesionalnog bavljenja sportom, kao uslov za izlazak na kolokvijum, moraju imati bar jedne konsultacije sa predmetnim nastavnikom (profesorom ili asistentom). Dakle, ako na predmetu postoje dva kolokvijuma, potrebno je da student dva puta dodje ne konsultacije, najmanje 48h prije ispitne aktivnosti.
 
3. Strani jezik - d 2017. godine engleski jezik i sluzbeni jezik na UDG. 
Pored toga, studenti imaju i ugovornu obavezu da zavrse engleski jezik na nivou B2 odnosno drugi strani jezik na nivou A2.

Ukoliko student strain jezik pohadjaju u nekoj drugoj licenciranoj ustanovi, u obavezi su da Fakultetu dostave adekvatan dokaz o pohadjanju i zavrsetku odredjenog kursa, odnosno nivoa stranog jezika. Bez dokaza, odnosno potvrde, student neće biti u mogućnosti da diplomira!
 
4. Dres kod – Strogo poštovanje dres koda, kako za studente tako i predavače. Dres kod na UDG-u možete pronaći na sajtu FSMa u sekciji download.
 
Z sva dodatna pitanja stojimo Vam na raspolaganju.
 
Svim studentima, predavačima i saradnicima želimo srećan i uspješan semestar!