Obavještenja

Osnovne studije
Promocija publikacije "Izazovi integrisanja rodne ravnopravnosti u univerzitetskoj zajednici: Protiv rodno zasnovanog nasilja"

Univerzitet Donja Gorica organizuje promociju publikacije "Izazovi integrisanja rodne ravnopravnosti u univerzitetskoj zajednici: Protiv rodno zasnovanog nasilja" urednica Zilke Spahić-Šiljak, Jasne Kovačević i Jasmine Husanović. Promocija će biti održana u petak, 25.11. u 12h u amfiteatru AP, ćime će UDG otpočeti aktivnosti na obilježavanju kampanje "16 dana aktivizma protiv nasilja nad ženama".

Ova publikacija nastala je kao rezultat obimnih istraživačkih poduhvata u sklopu petogodišnjeg projekta UNIGEM (University and Gender Mainstreaming), koji je 2021. godine pokrenula TPO Fondacija iz Sarajeva čime je umrežila 18 univerziteta iz regiona sa ciljem orodnjavanja visokog obrazovanja i uspostavljanja mehanizama za rodnu ravnopravnost na fakultetima.

Na promociji će govoriti članovi Savjetodavnog odbora Kancelarije za rodnu ravnopravnost na UDG-u prof. dr Nela Milošević, dr Milica Kovač Orlandić, dr Ivan Jovetić i dr Nikoleta Đukanović.

U knjizi su predstavljeni rezultati prvog regionalnog istraživanja o rodno zasnovanom nasilju u akademskim zajednicama, sprovedenom na 18 partnerskih univerziteta u Crnoj Gori, Bosni i Hercegovini, Hrvatskoj i Srbiji u sklopu projekta UNIGEM.

UDG poziva sve studente i studentkinje na promociju.