Obavještenja

Osnovne studije
Obavještenje za studente koji planiraju da apliciraju za Work and Travel program

Univerzitet Donja Gorica će, i ove godine, izaći u susret studentima i studentkinjama koji će učestvovati u programu Work & Travel, ili nekom sličnom programu razmjene.
Zbog neusklađenih datuma odlazaka studenata i studentkinja, neispunjenosti kriterijuma prisustva nastavi i kompleksnosti organizacije, za studente i studentkinje koji učestvuju na ovom programu će biti organizovan dodatni ispitni rok, nakon povratka sa programa. Kao sto je ranije najavljeno, oktobarski ispitni rok ce biti odrzan od 1-10. oktobra. U oktobarskom roku postoji samo jedan termin za polaganje ispita.

Studenti i studentkinje koji učestvuju u ovom ili sličnim programima razmjene, potrebno je da popune formu koja se nalazi na ovom linku. 

Formu je potrebno popuniti do 30. juna. U formi je neophodno navesti i da li ispit polažu parcijalno ili u cjelosti (ukoliko je na predmetu dozvoljeno parcijalno polaganje ispita, i samo ukoliko student/kinja propušta prvi popravni rok zbog odlaska na program razmjene). Ukoliko student/kinja ispit polaže parcijalno, potrebno je navesti koji kolokvijum polaže. Kao što je već navedeno, u oktobarskom  terminu  postoji samo jedan rok za polaganje ispita.

Studentima i studentkinjama će biti opravdano odsustvo sa nastave do datuma povratka u Crnu Goru. Potrebno je da studenti i studentkinje nakon povratka Studentskoj službi prilože dokaz o datumu povratka (pečat u pasošu ili neki drugi dokaz).

Svaki fakultet pojedinačno će obavijestiti studente o terminu održavanja ispitnog roka i datumima ispita.