Obavještenja

Osnovne studije
Nepropisno parkiranje

Obavještenje i opomena za napropisno parkiranje

Zbog sve većeg broja studenata koji su kažnjeni od strane Disciplinske komisije u prethodnih nekoliko sedmica, molimo sve studente da se propisno parkiraju i podsjećamo ih da će nepropisno parkirani studenti disciplinski odgovarati. Nepropisnim parkiranjem ugrožavate svoju i bezbjednost Vaših kolega.

Narocito ističemo da parkiranje u kolovoznoj traci iza zgrade nije dozvoljeno.  Zabrana parkiranja se odnosi na cijelu dužinu kolovozne trake, uključujući dio pored agregata.  

Podsjećamo studente da za parkiranje, pored parkinga iza zgrade, mogu koristiti i parking prostore  koji se nalazeispred zgrade: ispred, sa strane i iza teniskih terena (između "Sport  kluba" i "Primata").  Takođe, predlažemo studentima da se organizuju i dolaze zajedno sa kolegama, kako bi više studenata bilo u jednim kolima, kao i da koriste javni prevoz.