Obavještenja

blog-img
Osnovne studije
Erasmus + konkurs za University of Applied Sciences in Nysa, Poljska

Po osnovu međuinstitucionalnog sporazuma za kreditnu mobilnost skopljenog u okviru Erasmus + programa, Univerzitet Donja Gorica raspisuje konkurs za razmjenu na University of Applied Sciences in Nysa, Poljska u akademskoj 2021/2022. godini, ljetnji semestar.

Dostupne su sljedeće stipendije:

Nivo studija: osnovne, master

Broj stipendija: 4 stipendije

Trajanje mobilnosti: jedan semestar

Oblast: engineering, architecture, food technology, sport, psychology

 

Za prijavu je potrebno podnijeti sljedeća dokumenta: 

Osnovne studije:

  1. Potvrdu o položenim ispitima na engleskom jeziku;
  2. Potvrdu o studiranju u cilju evidencije redovnosti studija na engleskom jeziku
  3. Potvrdu o znanju engleskog jezika
  4. CV (Europass forma) i motivaciono pismo na engleskom jeziku
  5. Kopija pasoša.

Napomena: Ugovor o učenju (Learning Agreement) nije obavezan dokument za prijavu, ali se studentima preporučuje da posjete web-sajt University of Applied Sciences in Nysa, Poljska i da budu u komunikaciji sa koordinatorima/dekanima fakulteta, kako bi već u fazi prijave napravili izbor predmeta koje će slušati i polagati na stranom univerzitetu, i koji će im biti priznati po povratku na matični fakultet. Prije odlaska na mobilnost studenti moraju imati Ugovor o učenju sastavljen u saradnji sa koordinatorom/dekanom fakulteta i potpisan od strane istog.

Dokumentaciju je potrebno dostaviti na mail Kancelarije za medjunarodnu saradnju: erasmusplus.udg@udg.edu.me

Matični fakultet sačinjava listu nominovanih studenata koju šalje Univerzitetu  domaćinu, gdje se vrši konačna selekcija kandidata.

Krajnji rok za dostavljanje dokumentacije je 17.1.2022.