Predavači

Vanredni profesor
Prof. dr Milan Mihajlović

Rođen u Beogradu, Srbija, 09.01.1969.

 

OBRAZOVANjE

Fakultet fizičkog vaspitanja i sporta Univerziteta u Beogradu, Beograd, 2001

Doktorska disertacija

Fakultet fizičkog vaspitanja i sporta Univerziteta u Beogradu, Beograd, 1996

Magistarska teza

Fakultet fizičkog vaspitanja i sporta Univerziteta u Beogradu, Beograd, 1992

Diploma fakulteta

 

ZAPOSLENJE

Fakultet za sport, Beograd, 2017 -

Redovni profesor

Univerzitet Metropoliten, Beograd, 2011 - 2018

Redovni profesor

Fakultet za menadžment u sportu, Beograd, 2009-2011

Redovni profesor

Fakultet za menadžment u sportu, Beograd, 2006 - 2009

Vanredni profesor

Fakultet za menadžment u sportu, Beograd, 2002 - 2006

Docent

Sportska akademija, Beograd, 1998 - 2003

Profesor

Jugoslovenski zavod za fizičku kulturu i medicinu sporta, Beograd, 1993 – 1998.

Istraživač

 

AKTIVNOSTI U MEĐUNARODNIM SPORTSKIM ORGANIZACIJAMA

Evropska federacija za dizanje tegova, Generalni sekretar, 2021-2025

Međunarodna federacija za dizanje tegova, član Tehničkog komiteta, 2021-2024, 2017-2021

FISU, član Međunarodnog tehničkog komiteta za Svetsko univerzitetsko prvenstvo, 2017-

Međunarodna federacija za dizanje tegova, član Trenerskog komiteta, 2013-2017, 2009-2013

Evropska federacija za dizanje tegova, član Trenerskog komiteta, 2016-2021

Evropska federacija za dizanje tegova, član Tehničkog komiteta, 2008-2012

 

Međunarodni sudija u dizanju tegova, kategorija I, učestvovao je kao sportski sudija na:

Olimpijske igre: 2020 Tokio, Japan / 2016 Rio de Žaneiro, Brazil

Olimpijske igre mladih: 2018 Buenos Ajres, Argentina / 2014 Nanjing, Kina

Svetsko prvenstvo: 2022 Heraklion, Grčka / 2021 Taškent, Uzbekistan / 2019 Suva, Fidži / 2018 Ašhabat, Turkmenistan, Taškent, Uzbekistan / 2017 Bangkok, Tajland / 2016 Tbilisi, Gruzija / 2015 Lima, Peru, Vroclav, Poljska / 2014 Almati, Kazahstan, Kazanj, Rusija / 2013 Taškent, Uzbekistan

Evropsko prvenstvo: 2022 Drač, Albanija, Rašin, Poljska, Tirana, Albanija / 2021 Rovaniemi, Finska, Čihanov, Poljska, Moskva, Rusija / 2019 Batumi, Gruzija / 2018 Bukurešt, Rumunija / 2017 Drač, Albanija / 2016 Forde, Norveška, Eilat, Izrael / 2015 Landskrona, Švedska

Letnja Univerzijada: 2017 Tajpej, Tajvan / 2013 Kazanj, Rusija

Svetsko univerzitetsko prvenstvo u dizanju tegova: 2018 Biala Podlaska, Poljska

Mediteranske igre: 2022 Oran, Alžir / 2017 Konstanti, Španija / 2013 Mersin, Turska

 

MEĐUNARODNI KURSEVI / STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE

Održao Razvojni program Međunarodne federacije za dizanje tegova, kurseve za trenere i sudije u:

Italija (2014, 2015) / Norveška (2016) / Iran (2016, 2017, 2018) / Uganda (2016, 2017, 2018, 2019) / Uzbekistan (2017, 2020) / Tunis (2017) / Srbija (2017, 2018, 2019, 2020, 2021) / Bosna i Hercegovina (2018, 2019, 2020) / Katar (2019) / DNR Koreja (2019) / Finska (2020) / Lesoto (2021) / Kipar (2022)

 

KNJIGE

1. Mihajlović, M., Sportske organizacije i sportski događaji (Sport oranizations and sport events), Sportski savez Srbije, Beograd, 2013.
2. Mihajlović, M.V. et al, Volonterizam u sportu (Volunteerism in sport), Sportski Savez Srbije, Beograd, 2009.
3. Mihajlović, M.V. et al, Teorijske i metodološke osnove treninga za razvoj snage, (elementi za upravljanje sportskom organizacijom) (Theoretical and methodological basics of sports training for strength, (elements for managing sport organizations), Savez Srbije za dizanje tegova, Beograd, 2009.
4. Mihajlovič, M.V.; Antonijević, M., Dizanje tegova (Weightlifting), Savez Srbije za dizanje tegova, Beograd, 2005
5. Mihajlović, M.V., Menadžment sportskih organizacija (Management of sport organizations), Fakultet za menadžment u sportu, Beograd, 2005.
6. Mihajlović, M.V., Sportovi snage i fitnes ( Strength sports and fitness), Sportska akademija, Beograd, 1999.dr Milan Mihajlović
Kontakt podaci
Objavljeni radovi
 • Potrebna čvrstoća kod karatista i postavka njenog razvoja
 • Časopis | Aktuelno u praksi
 • Izdavač | Pokrajinski Zavod za sport
 • Država izdavača | Srbija
 • Godina izdanja | 2008
 • Kategorija | K1
 • ISBN | YU ISSN 0351-2037
 • Ključne riječi | sport / fizicka svojstva sportista
 • Link | https://pzsport.rs/PDF/aup/AuP%206.pdf
 • Karakteristike periodičnih informacionih izvora o teoriji sportskog treninga
 • Časopis | Fizička kultura
 • Izdavač | Univerzitet u Beogradu - Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja, Beograd
 • Država izdavača | Srbija
 • Godina izdanja | 2001
 • Kategorija | K1
 • ISBN | ISSN 0350-3828
 • Ključne riječi | sport / sportska informatika / teorija sportskog treninga
 • Link | https://scindeks.ceon.rs/article.aspx?artid=0350-38280101001M
Učešće na konferencijama
 • International May Conference on Strategic Management – IMCSM18
 • 25. maj 2018. / Serbia
 • Organizational structure of sport
 • Kategorija | K6
 • Ključne riječi | sport / sportske organizacije / sportski dogadjaji
 • Menadžment bezbednosti sportskih takmičenja
 • 23. april 2014. / Serbia
 • Finansiranje velikih međunarodnih takmičenja u Republici Srbiji
 • Kategorija | K6
 • Ključne riječi | sport / sportska takmičenja
 • Napomena | https://www.academia.edu/10102227/Zbornik-radova
 • International May Conference on Strategic Management - IMKSM2013
 • 24. maj 2013. / Serbia
 • Importance of security management in sport
 • Kategorija | K6
 • Ključne riječi | sport / sport event / security management
 • Napomena | https://www.researchgate.net/profile/Dusanka-Lecic/publication/281714023_BUSINESS_CRISIS_AND_CONTINUITY_MANAGEMENT_-_THEORETICAL_AND_INFORMATION_BACKGROUND/links/55f576a108ae1d98039692b2/BUSINESS-CRISIS-AND-CONTINUITY-MANAGEMENT-THEORETICAL-AND-INFORMATION-BACKGROUND.pdf#page=904
 • FISU Conference 25th UNIVERSIADE
 • 2. jul 2009. / Serbia
 • Case Study – Silvana Vukas, Clean and jerk Silver medalist at 1. Fisu World University Weightlifting Championship
 • Kategorija | K6
 • Ključne riječi | Sport / FISU / weightlifting