Informišite se
PREDMET

ST1FSM3 - Sportski turizam (Osnovne studije)

Semestar: 3
Broj ECTS kredita: 6
Obavezan: Da
Fond časova: 2+2
Smjer: Osnovne studije

opis

Angažovani predavači: