Informišite se
PREDMET

DR1FSM6 - Diplomski rad (Osnovne studije)

Semestar: 6
Broj ECTS kredita: 8
Obavezan: Da
Fond časova:
Smjer: Osnovne studije

opis

Angažovani predavači: