Predmeti

SPORT1FSM1
Sport takmičenje - biznis

Semestar: 1
Broj ECTS kredita: 2
Obavezan: Ne
Fond časova: 0+2
Smjer: Osnovne studije

opis

Angažovani predavači: