Predmeti

MLJR1FSM4
Menadžment ljudskim resursima

Semestar: 4
Broj ECTS kredita: 5
Obavezan: Da
Fond časova: 2+2
Smjer: Osnovne studije

opis

Angažovani predavači: