Predmeti

KM1FSM6
Komunikacija i mediji

Semestar: 6
Broj ECTS kredita: 4
Obavezan: Da
Fond časova: 2+0
Smjer: Osnovne studije

opis

Angažovani predavači: