Predmeti

DR1FSM6
Diplomski rad

Semestar: 6
Broj ECTS kredita: 8
Obavezan: Da
Fond časova:
Smjer: Osnovne studije

opis

Angažovani predavači: