Predmeti

IS1FSM1
Istorija sporta

Semestar: 1
Broj ECTS kredita: 6
Obavezan: Da
Fond časova: 3+2
Smjer: Osnovne studije

Neki opis

Angažovani predavači: