Predmeti

PKS1FSM3
Poslovna komunikacija u sportu

Semestar: 3
Broj ECTS kredita: 6
Obavezan: Da
Fond časova: 2+2
Smjer: Osnovne studije

opis

Angažovani predavači: