Predmeti

ST1FSM3
Sportski turizam

Semestar: 3
Broj ECTS kredita: 5
Obavezan: Da
Fond časova: 2+2
Smjer: Osnovne studije

opis

Angažovani predavači: