Predmeti

FSM2EI3
Evropske integracije

Semestar: 3
Broj ECTS kredita: 4
Obavezan: Ne
Fond časova: 2+2
Smjer: Osnovne studije

--

Angažovani predavači: