Informišite se
PREDMET

UDS1FSM1 - Umjetnost i dizajn u sportu (Osnovne studije)

Semestar: 1
Broj ECTS kredita: 4
Obavezan: Da
Fond časova: 2+2
Smjer: Osnovne studije

opis

Angažovani predavači: