Predavači

Redovni profesor
Prof. dr Vesna Habić

Prof. dr Vesna Habić rođena je 1955 godine u Beogradu, gde je završila osnovnu i srednju . Diplomirala na višoj trenerskoj školi, odsek rekreacija i Fakultetu za fizičku kulturu, gde je i magistrirala i doktorirala. Od 1982. godine radila u SRC „Tašmajdan“ gde prva u SFR Jugoslaviji uvodi aerobik, step-aerobik, dance-aerobik i callanetics kao novi vid rekreacije.

U periodu od 1980. do 1992. godine je radila na propagandi fizičke kulture, angažovana kao spoljni saradnik u redakciji Školskog programa JRT-a i to na serijama „U zdravom telu zdrav duh“ i „Zdrav i sposoban“.

Takodje je autor serija:„Vežbajte sa nama“ u jutarnjem programu JRT-a, „Kurs Sens-gima“ Treći kanal JRT-a, „Jutarnja gimnastika“ TV Politika

Od 1992. je bila zaposlena na Fakultetu za fizičku kulturu Univerziteta u Beogradu na katedri za nastavu fizičkog vaspitanja na nematičnim fakultetima, gde radi do njenog gašenja 2002. godine.Od 2004. god. na Fakultetu za menadžment u sportu Univerziteta Braća Karić na predmetima Antropomotorika i fizička priprema.

Od 2008. godine radi na Fakultetu za menadžment u sportu, na predmetima Menadžment u profesionalnom sportu, Menadžment u sportskoj rekreaciji, Antropomotorika, Fitness 1, Fitness 2 i Sport specijalnih grupa.

Učesnik je više stručnih i naučnih skupova iz oblasti sporta i menadžmenta.

dr Vesna Habić
Učešće na konferencijama
 • Научно-стручно друштво за заштиту животне средине Србије
 • 23. mart 2018. / Srbija
 • Значај спортско-рекреативних садржаја у одрживом развоју туризма Црне Горе“,
 • Rad u konferencijskom biltenu
 • Kategorija | K6
 • Ključne riječi | fizicka kultura
 • Menadžment škola rukometa
 • 12. maj 2011. / Srbija
 • Management in sports, Scientific journal in the field of management in sports. str 38-43 ISSN 2217-2343
 • Rad u konferencijskom biltenu
 • Kategorija | K6
 • Ključne riječi | management, sports
 • Fizička aktivnost za starosnu dob iznad 50 godina
 • 15. jun 2010. / Srbija
 • Physical activity for people after the age of 50", Management in sports, Scientific journal in the field of management in sports. str 44-53 ISSN 2217-2343
 • Rad u konferencijskom biltenu
 • Kategorija | K6
 • Ključne riječi | managements, sports