Predmeti

MPS1FSM5
Menadžment u profesionalnom sportu

Semestar: 5
Broj ECTS kredita: 4
Obavezan: Ne
Fond časova: 2+0
Smjer: Osnovne studije

opis

Angažovani predavači: