Predavači

Asistent
mr Vojin Golubović

Rođen je u Nikšiću, 12. decembra 1983. godine gdje je završio osnovnu školu i gimnaziju. Ekonomski fakultet u Podgorici upisao je 2002. godine. Diplomirao je u januaru 2007. godine (smjer “Preduzetništvo i preduzetničke finansije”) sa temom "Dobrovoljni penzioni fondovi – značaj i zakon" (mentor: prof. dr Veselin Vukotić). Magistrirao je 2012. godine na postdiplomskim studijama “Preduzetnička ekonomija” na Fakultetu za međunarodnu ekonomiju, finansije i biznis, Univerzitet Donja Gorica. Na istom fakultetu je upisao doktorske studije "Međunarodna ekonomija".
Tokom 2008. boravio je dva mjeseca u Torontu gdje je pohađao Speaking English Language Program, School of Continuing Studies, University of Toronto, Canada (07-08/2008).
Školske 2009/2010. proveo je dva semestra kao visiting student na doktorskim studijama CERGE-EI, Prag, Češka (zajednički program Charles university- Prag i Češke akademije nauka).
Takođe je pohađao:
• Ljetnju školu - Public Choice, Bakuriani, Gruzija (2013)
• Trening program – Building Sustainable Solutions for the Future’s - Pension Reform, BICON, SIDA, Štokholm, (09-10/2008)
• Školu za međunarodnu statistiku, Institut za strateške studije i projekcije i Monstat, Podgorica (10-12/2007)
• Školu opšte statistike, Institut za strateške studije i projekcije i Monstat, Podgorica (04-06/2007)
• Školu za investicione menadžere penzionih fondova, Komisija za hartije od vrijednosti, Podgorica (03-06/2006)
Od februara 2007. godine radi na Institutu za strateške studije i projekcije kao istraživač. Od septembra 2008. godine zaposlen je na Fakultetu za međunarodnu ekonomiju, finansije i biznis kao saradnik na predmetima Biznis matematika i Mikroekonomija. Autor je brojnih članaka u časopisu Biznis Montenegro.
Učestvovao je na više seminara i konferencija u zemlji i inostranstvu, od kojih su najznačajniji:
Exchange, specialization and property rights as a joint discovery process, Vernon L. Smith, dobitnik Nobelove nagrade iz ekonomije 2002. godine, CEGRE-EI, Prag (2010)
Miločerski razvojni forum, Udruženje ekonomista Crne Gore, Udruženje ekonomista Srbije, SOCIUS (2007, 2008, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014)
• Social protection and social inclusion, Evropska Komisija, Brisel, (2008)
• How to Cope with Challenges of Marketing, Philip Kotler, Budva (2008).

Objavljeni radovi:
- “Država blagostanja i penzijski sistem”, (Anti)liberalizam i ekonomija, Institut društvenih nauka, Centar za ekonomska istraživanja, Beograd, ISBN 978-86-7093-152-7, str. 174-181..
- “Neusklađenost ponude i tražnje na tržištu rada Crne Gore”, Obrazovanje i razvoj, Institut društvenih nauka, Centar za ekonomska istraživanja, Beograd, ISBN 978-86-7093-144-2, str. 302-310.
- “Costs caused by an ageing population and the impact on the competitiveness of the country” Konferencija postdiplomskih studija “Preduzetnička ekonomija”, Fakultet za međunarodnu ekonomiju finansije i biznis, UDG, Volume 18, Septembar 2012, ISSN 1451-6659, str. 125-137.
- “The Spectrum of Employment Policies and their Impact on the Labour Market in Montenegro”, Employment Policies in South-East Europe – Common Challenges and Different Scenarios, Friedrich Ebert Stiftung, Sofia, ISBN 978-954-92601
- “Troškovi koje izaziva starenje stanovništva i uticaj na konkurentnost ekonomije” Stanovništvo i razvoj, Institut društvenih nauka, Centar za ekonomska istraživanja, Beograd, ISBN 978-86-7093-140-4, str. 238-247.
- “The impact of age structure of population on the pension system in Montenegro”, Entrepreneurial Economy, Volume 17, Septembar 2011
- “Penzioni sistemi i kriza”, Kriza i razvoj 2010, Institut društvenih nauka, Centar za ekonomska istraživanja, Beograd, ISBN 978-86-7093-133-6, Maj 2010
- “Potencijali industrije flaširanja prirodnih voda u Crnoj Gori”, Preduzetnička ekonomija, Volume 15, IssueII, Maj 2008

Član je Društva ekonomista i menadžera Crne Gore.

mr Vojin Golubović