Predmeti

FMUR1FSM6
Finansijski menadžment i upravljačko računovodstvo

Semestar: 6
Broj ECTS kredita: 6
Obavezan: Da
Fond časova: 2+2
Smjer: Osnovne studije

opis

Angažovani predavači: