Predavači

Saradnik
dr Niko Raičković

IME I PREZIME: Niko Raičković, rođen 15.12.1957. godine u Podgorici, Crna Gora sa prebivalištem Vranići bb, 81000 Podgorica, Crna Gora

 • Diplomirao na Nastavničkom fakultetu 1980. godine
 • Diplomirao na Fakultetu za fizičku kulturu, smjer: Fudbal, 1985. godine
 • Zvanje magistra stekao na Fakultetu fizičke kulture, Univerziteta u Nišu, 2004. godine, kada je odbranio magistarsku tezu: “Relacije između morfoloških karakteristika i motoričkih sposobnosti i rezultata u situaciono-motoričkim sposobnostima fudbalera učenika osnovnih škola”.
 • Zvanje doktora nauka stekao na Fakultetu fizičke kulture, Uni­verziteta u Nišu, 2007. godine braneći doktorsku disertaciju: “Efekti primjene modela kondicione pripreme u predtakmičarskom periodu kod fudbalera”.

 

JU Osnovna škola “Radojica Perović”, Podgorica

Profesor fizičkog vaspitanja u periodu od 1982. do danas.

 • Od 2008. godine, u okviru Vladinog progama stručnog osposobljavanja, 10 mladih profesora je pod njegovim mentorstvom obavilo pripravnički staž profesora fizičkog vaspitanja.

 

SPORTSKA I TRENERSKA KARIJERA

 • Fudbalsku karijeru je započeo 1971. godine u fudbalskom klubu „Budućnost“;
 • Igrao još za FK “Grafičar”, FK “Zabjelo”, FK ”Crvena Stijena” do 1990. Godine;
 • Od 1990. do 2000. bio je Šef stručnog štaba FK “Crvena stijena”;
 • Godine 1993. izabran je za Selektora amaterskog nacionalnog tima Crne Gore;
 • Od 1993. do 2002. bio je stalni član Stručnog štaba reprezentacija Jugoslavije U-17, U-19 i U-21;
 • Od 1994. do 2002. bio je Selektor pionirske reprezentacije Crne Gore;
 • Od 2000. do 2002. bio je trener U-21 reprezentacije Jugoslavije u kvalifik­acijama za Evropski šampionat;
 • Od 2000. do 2004. bio je Direktor mlađih kategorija u FK “Mladost” Podgorica;
 • 2006. godine Izvršni odbor ga imenuje za Direktora mlađih fudbalskih selekcija Fud­balskog saveza Crne Gore na period od 4 godine;
 • 2008. godine Izvršni odbor ga postavlja za Direktora UEFA škole za fudbalske trenere FSCG, koju funkciju i danas obavlja.

 

 

UNIVERZITET DONJA GORICA

Fakultet za sportski menadžment

Od 2015. godine saradnik je u nastavi na Univerzitetu Donja Gorica, Fakultet za sportski menadžment

 

Osnovne primijenjene studije

 • Školska 2015/2016, na predmetu Olimpijsko obrazovanje i vaspitanje
 • Školska 2016/2017, na predmetu Olimpijsko obrazovanje i vaspitanje
 • Školska 2017/2018, na predmetu Olimpijsko obrazovanje i vaspitanje
 • Školska 2018/2019, na predmetu Olimpijsko obrazovanje i vaspitanje
 • Školska 2019/2020, na predmetu Olimpijsko obrazovanje i vaspitanje

 

Radovi objavljeni u časopisima koji se nalaze u međunarodnim bazama podataka

 1. Kemal Idrizović1, Niko Raičković2, “THE CORRELATION BETWEEN AEROBIC POWER, ACCELERATION, REPEATED-SPRINT AND SPEED ENDURANCE IN ELITE FEMALE FOOTBALL” 1) Faculty of Sport and Physical Education, University of Podgorica, Montenegro 2) Football Association of MontenegroUDC:796.332.015.572-055.2(497.16) PESH 2(2013) 2:51-56 5 bodova

 

 1. 2. Munir Talović1, Čaušević Denis1, Haris Alić1, Niko Raičković2, Nedim Čović1, “STRENGTH ASYMETRY DIFFERENCE BETWEEN PREMIER LEAGUE AND FIRST LEAGUE FOOTBALL REFEREES” 1) University of Sarajevo, Faculty of Sport and Physical Education, Bosnia and Herzegovina 2) Football Federation of Montenegro 3.5 bodova

 

Radovi u međunarodnim časopisima koji se ne nalaze u međunarodnim bazama, a imaju redovnu međunarodnu distribuciju i rezime na stranom jeziku

 1. Niko Raičković „Povezanost situaciono-motoričkih sposobnosti preciznosti i koordinacije na uspjeh u fudbalu“, FIS komunikacija, Niš, 2002. godine. 2 boda
 2. Mr Dimitrije Rašović, Mr Niko Raičković „Razlike u motoričkim sposobnostima između učenika i tenisera starih od 10 do 12 godina“. Crnogorska Sportska Akademija. Časopis za sport, fizičku kulturu i zdravlje, Sport Mont. Montenegro, sport,-Podgorica, Maj 2004.br.2-3 /II. ISSN 1451-7485. str.275-281. 2 boda

 

 1. Mr Niko Raičković, Mr Dimo Rašović „Relacije između motoričkih sposobnosti sa rezultatima situaciono-motoričkih sposobnosti fudbalera učenika osnovnih škola“. Crnogorska Sportska Akademija. Časopis za sport, fizičku kulturu i zdravlje, Sport Mont. Montenegro, sport,-Podgorica, Maj 2004.br.2-3 /II ISSN 1451-7485. Str.299-304. 2 boda

 

 1. Mr Niko Raičković, „Relacija između morfoloških karakterstika sa rezultatima situaciono-motoričkih sposobnosti fudbalera učenika osnovne škole “. FIEP - Drugi evropski kongres -Vrnjačka Banja, 2004. godine. 2 boda

 

 1. Dr Niko Raičković „Uticaj eksperimentalnog modela sprinterskog trčanja na razvoj motoričkih i funkcionalnih sposobnosti kod mlađih fudbalera“. Crnogorska Sportska Akademija. Časopis za sport, fizičku kulturu i zdravlje, Sport Mont. Montenegro, sport,-Podgorica, Avgust 2008.br.15,16,17 /VI ISSN 1800-5918. Str.296-300. 2 boda

 

 1. Mr Niko Raičković „ Kanonička povezanost situaciono-motoričkih sposobnosti preciznosti i koordinacije i njihov uticaj na uspjeh u fudbalu“. Crnogorska Sportska Akademija. Časopis za sport, fizičku kulturu i zdravlje, Sport Mont. Montenegro, sport,-Podgorica, april 2005.br.6-7 /III ISSN 1451-7485. Str.223-230. 2 boda

 

 1. Mr Niko Raičković „Značaj fizičke sposobnosti i tehničke pripreme za razvoj mladih fudbalera“. Crnogorska Sportska Akademija. Časopis za sport, fizičku kulturu i zdravlje, Sport Mont. Montenegro, sport,-Podgorica, jun .   2 boda

 

 

Učešće na međunarodnim kongresima, simpozijumima i seminarima

 

 1. VII UEFA simpozijum edukacije fud.trenera - direktora , London 2007.
 2. UEFA – GRASSROOTS fudbal, Helsinki 2007.
 3. IV FIFA, simpozijum ženskog fudbala, Šangaj 2007.
 4. UEFA studijska grupa - Elitni omladinski fudbal, Prag 2008.
 5. XVII UEFA konferencija - Edukacija trenera, Lisabon 2008.
 6. UEFA studijska grupa, Brisel 2008.
 7. VIII UEFA konferencija – Edukacija trenera, Atina 2009.
 8. UEFA, edukacija trenera, Nion 2009.
 9. XVIII UEFA konferencija – Edukacija trenera, Firenca 2009.
 10. UEFA studijska grupa edukacije trenera, Kopenhagen 2010.
 11. UEFA studijska grupa, Dablin 2010.
 12. UEFA konferencija, Madrid 2010.
 13. UEFA studijska grupa, Helsinki 2010.
 14. UEFA studijska grupa, Moskva 2011.
 15. UEFA edukacija trenera, Prag 2011.
 16. UEFA studijska grupa, Dablin 2011.
 17. UEFA studijska grupa, Madrid 2011.
 18. UEFA studijska grupa, Umag 2012.
 19. UEFA studijska grupa, Ljubljana, jun 2012.
 20. UEFA studijska grupa, Firenca, septembar 2012.
 21. AEFCA studijska grupa, Split, novembar 2012.
 22. UEFA studijska grupa, Elite youth, Istanbul, mart 2013.
 23. UEFA studijska grupa-fudbal za žene, Baku, april 2013.
 24. UEFA PRO edukacija trenera – I generacija, Nion, maj 2013.
 25. UEFA studijska grupa, grassroots – Farska ostrva, jun 2013.
 26. UEFA fitness seminar, Istambul, avgust 2013.
 27. UEFA edukacija trenera, Budimpešta, oktobar 2013.
 28. UEFA Elite youth studijska grupa, Podgorica, oktobar 2013.
 29. UEFA studijska grupa- edukacija trenera, Amsterdam, novembar 2013.
 30. UEFA Futsal edukacija trenera – Novara, Italija, februar 2014.
 31. UEFA studijska grupa, grassroots, Kopenhagen, mart 2014.
 32. UEFA studijska grupa- Elite Youth, Nunberg, maj 2014.
 33. Edukacija trenera – ženski fudbal – Bar, novembar 2014.
 34. UEFA studijska grupa, grassroots, Oslo, maj 2015.
 35. UEFA studijska grupa – edukacija trenera, Stokholm, avgust 2015.
 36. UEFA goalkeeper – edukacija trenera golmana, Zagreb, januar 2016.
 37. UEFA studijska grupa - Fitness edukacija, Atina, mart 2016.
 38. UEFA goalkeeper – edukacija trenera golmana, Beograd, mart 2016.
 39. UEFA goalkeeper – edukacija trenera golmana, Sarajevo, maj 2016.
 40. UEFA edukacija trenera – edukacija trenera – Prag, 2017.
 41. UEFA edukacija trenera – Konferencija, Belfast, oktobar 2017.
 42. AEFKA simpozijum, Beograd, oktobar 2017.
 43. UEFA edukacija trenera- Fitness for football, Birmingem, decembar 2017.
 44. Međunarodni seminar za PRO licencu, Antalija, januar 2018.
 45. UEFA studijska grupa – Elite Youth, Glazgov, april 2018.
 46. Međunarodni kongres za fudbalske trenere, Drezden, avgust 2018.
 47. UEFA međunarodni kongres za fudbalske trenere, Kasel, Njemačka, jul 2019.
 48. UEFA studijska grupa – Elith Youth, Moskva, oktobar 2019.
 49. UEFA studijska grupa – edukacija mentora, Kijev, oktobar 2019.
 50. UEFA PRO studijska grupa – UEFA PRO licence student exchange, Nyon, oktobar 2019.

 

ZAVRŠNI, DIPLOMSKI RADOVI

 

UNIVERZITET DONJA GORICA - Fakultet za sportski menadžment

 Kao mentor, predsjednik komisije i član, bio je angažovan u više diplomskih i specijalističkih radova na Univerzitetu Crne Gore, Fakultetu za sportski menadžment.

 

STRUČNA DJELATNOST VRHUNSKOG SPORTA

 

Stručna izdavačka djelatnost

 - „Teorija i metodika fudbala“, dr Niko Raičković, Fudbalski savez Crne Gore, Centar za edukaciju trenera, Nacionalna biblioteka Crne Gore, Cetinje ISBN978-9940-709-01-3, COBISS.CG- ID31947792, Podgorica 2016.

- Autorstvo Razvojnog programa omladinskog fudbala u CG

 

Centar za edukaciju trenera FSCG

 

Mentorstvo u izradi završnih (diplomskih) radova na UEFA B, A i Pro nivou

 

 

UEFA „Pro“ licenca

 

 • Mentor svim trenerima sa UEFA PRO zvanjem (46 kandidata) od 2013. do danas

 

 1. Kandidat Mijović Zoran – Tema: “Analiza rada menadžmenta, organizacije stručnog rada u prvom timu i omladinskom pogonu fudbalskog kluba FC Aston Vila iz Engleske“. Mentor dr Niko Raičković, članovi dr Nikola Rakojević, Dr Munir Talović,Dr Kemal Idrizović i Aleksandar Miljenović, Tivat 1.02.2014.
 2. Kandidat Ljutica Boris – Tema: “Analiza rada menadžmenta, organizacije stručnog rada u prvom timu i omladinskom pogonu fudbalskog kluba FC Jang Bojs iz Švajcarke“. Mentor dr Niko Raičković, članovi dr Nikola Rakojević, Miodrag Radulović i Aleksandar Miljenović, Tivat 30.03.2014
 3. Kandidat Brnović Branko – Tema: “Analiza rada menadžmenta, organizacije stručnog rada u prvom timu i omladinskom pogonu fudbalskog kluba FC Partizan iz Beograda“. Mentor dr Niko Raičković, članovi dr Nikola Rakojević, Miodrag Radulović i Momir Đurđevac, Podgorica 30.07.2014
 4. Kandidat Leković Dragoje – Tema: “Analiza rada menadžmenta, organizacije stručnog rada u prvom timu i omladinskom pogonu fudbalskog kluba FC Partizan iz Beograda“. Mentor dr Niko Raičković, članovi dr Nikola Rakojević, Miodrag Radulović i Momir Đurđevac, Podgorica 30.07.2014
 5. Vojislav Pejović – Tema: “Analiza rada menadžmenta, organizacije stručnog rada u prvom timu i omladinskom pogonu fudbalskog kluba AIK“. Mentor dr Niko Raičković, članovi dr Nikola Rakojević, Mojaš Radonjić, Aleksandar Miljenović,dr Kosta Goranović, Boris Ljutica. Tivat 14.12.2015.
 6. Kandidat Dejan Antonić – Tema: “Analiza rada menadžmenta, organizacije, stručnog rada u prvom timu i omladinskom pogonu fudbalskog kluba Kitče“. Mentor dr Niko Raičković, članovi dr Nikola Rakojević, Mojaš Radonjić, Aleksandar Miljenović,dr Kosta Goranović, Boris Ljutica. Tivat 14.12.2015.
 7. Kandidat Davor Berber – Tema: “Analiza rada menadžmenta, organizacije, stručnog rada u prvom timu i omladinskom pogonu fudbalskog kluba Barselona“. Mentor dr Niko Raičković, članovi dr Nikola Rakojević, Mojaš Radonjić, Aleksandar Miljenović,dr Kosta Goranović, Boris Ljutica. Tivat 14.12.2015.
 8. Kandidat Marinko Mirotić – Tema: „Analiza rada menadžmenta, organizacije stručnog rada u prvom timu i omladinskom pogonu bugarskog fudbalskog kluba LITEX-Lovech. Mentor dr Niko Raičković, članovi Aleksandar Miljenović, Mojaš Radonjić, Boris Ljutica, dr Kosta Goranović. Igalo17.05.2016.
 9. Kandidat Igor Raičević – Tema: „Analiza rada menadžmenta, organizacije stručnog rada u prvom timu i omladinskom pogonu mađarskog fudbalskog kluba MTK, Budimpešta. Mentor dr Niko Raičković, članovi Aleksandar Miljenović, Mojaš Radonjić, Boris Ljutica, dr Kosta Goranović. Igalo 17.05.2016.
 10. Kandidat Željko Tomašević - Tema: „Analiza rada menadžmenta, organizacije , stručnog rada u prvom timu i omladinskom pogonu fudbalskog kluba Malme“. Mentor dr Niko Raičković, članovi Aleksandar Miljenović, Mojaš Radonjić, Boris Ljutica, dr Kosta Goranović. Igalo...2016.
 11. Kandidat Goran Perišić-Tema: „Analiza rada menadžmenta, organizacije , stručnog rada u prvom timu i omladinskom pogonu fudbalskog kluba Minhen 1860“. Mentor dr Niko Raičković, članovi Aleksandar Miljenović, dr Nikola Rakojević, dr Kosta Goranović. Igalo...2016.
 12. Kandidat Miodrag Vukotić-Tema: „Analiza rada menadžmenta, organizacije , stručnog rada u prvom timu i omladinskom pogonu fudbalskog kluba Milan“. Mentor dr Niko Raičković, članovi Aleksandar Miljenović, dr Nikola Rakojević, dr Kosta Goranović i Boris Ljutica. Igalo...2016.
 13. Kandidat Boris Miličković-Tema: „Analiza rada menadžmenta, organizacije , stručnog rada u prvom timu i omladinskom pogonu njemačkog fudbalskog kluba BSC Herta Berlin“. Mentor dr Niko Raičković, članovi dr Kosta Goranović, Dragoje Leković i Boris Ljutica. Tivat 26.09.2016.godine
 14. Kandidat Darko Šuškavčević-Tema: „Analiza rada menadžmenta, organizacije, stručnog rada u prvom timu i omladinskom pogonu fudbalskog kluba Slovan Liberec člana Synot lige Češke republike“. Mentor dr Niko Raičković, članovi Boris Ljutica, Dr Kosta Goranović, Dragoje Leković, Vjetrosav Mihačić. Tivat 14.11.2016.
 15. Kandidat Anto Drobnjak-Tema: „Analiza rada menadžmenta, organizacije , stručnog rada u prvom timu i omladinskom pogonu francuskog fudbalskog kluba Losc Lille“. Mentor dr Niko Raičković, članovi dr Kosta Goranović, Aleksandar Miljenović i Boris Ljutica. Tivat 23.12.2016.godine

 

UEFA „A“ licenca

 

 • Mentor svim trenerima sa UEFA „A“ licenca zvanjem (135 kandidata) od 2010. do danas

 

 1. Kandidat Sarić Obren – Tema : Takmičarski mikrociklus – analiza i skauting utakmica .Mentor dr Niko Raičković, članovi dr Nikola Rakojević i Dragutin Spasojević. Bar,19.10.2010.
 2. Kandidat Joksimović Željko – Tema : „Saradnja veznog reda i napadača u sistemu 1-3-5-2“. Mentor dr Niko Raičković, članovi dr Nikola Rakojević i Sava Kovačević. Bijelo Polje,16.11.2010.
 3. Kandidat Kostić Zlatko Tema- Takmičarski mikrociklus – analiza i skauting utakmica .Mentor dr Niko Raičković, članovi dr Nikola Rakojević i Dragan Šaković. Podgorica,29.11.2011.
 4. Kandidat Kasumović Enes – Tema : Takmičarski mikrociklus – analiza i skauting utakmica .Mentor dr Niko Raičković, članovi Dragan Šaković i Sava Kovačević. Bijelo Polje,25.08.2011.
 5. Kandidat Vlaisavljević Dušan ,Tema - Takmičarski mikrociklus - analiza i skauting utakmica .Mentor dr Niko Raičković, članovi Dejan Savićević i Momir Đurđevac. Podgorica,25.08.2011.
 6. Kandidat Vlahović Slavko - Tema: Takmičarski mikrociklus - analiza i skauting utakmica .Mentor dr Niko Raičković, članovi Dr Dimitrije Rašović i Zoran Mijović. Podgorica,27.06.2013.
 7. Kandidat Slaviša Đurković-Tema: „Saradnja veznog reda i odbrane u fazi napada u sistemu 1-4-4-2“. Mentor dr Niko Raičković, članovi dr Nikola Rakojević, dr Kosta Goranović. Nikšić, 2016.
 8. Kandidat Marko Matović-Tema: „Saradnja veznog reda i napadača u fazi napada u sistemu 1-4-2-3-1“ Mentor dr Niko Raičković, članovi dr Nikola Rakojević, dr Kosta Goranović. Nikšić, 2016.
 9. Kandidat Miodrag Nikolić-Tema: „ Uloga igrača zadnje linije u sistemu 1-3-5-2 takmičarski mikrociklus i analiza utakmica“. Mentor dr Niko Raičković, Mojaš Radonjić, dr Kosta Goranović. Nikšić, 20.04.2017.
 10. Kandidat Predrag Stevović -Tema: „ Saradnja odbrambene i vezne linije tima u sistemu 1-4-2-3-1 i mikrociklus u III fazi pripremnog perioda“. Mentor dr Niko Raičković, Mojaš Radonjić, dr Kosta Goranović. Nikšić, 20.04.2017.

 

           UEFA „B“ licenca

 

 • Predsjednik Komisije na odbranama diplomskih radova kod svih kandidata sa UEFA „B“ licencom (220 kandidata) od 2008. do danas.

 

 1. Kandidat Nikolić Miodrag – Tema : Dva nedeljna mikrociklusa. Mentor dr Niko Raičković, članovi Miodrag Radulović, Dr Nikola Rakojević i ispred UEFE Mišel Sablon, Nikšić 25.08.2008. godine;
 2. Kandidat Lalević Marko – Tema : Dva nedeljna mikrociklusa. Mentor dr Niko Raičković, članovi Sava Kovačević, Dr Nikola Rakojević.Bijelo Polje 23.09.2008. godine;
 3. Kandidat Raičković Mirko – Tema: Analiza utakmice i skauting. Mentor dr Niko Raičković, članovi Miodrag Radulović, Zoran Lemajić.Bar 25.08.2009.godine;
 4. Kandidat Krivokapić Zoran – Tema: Analiza utakmice i skauting. Mentor dr Niko Raičković, članovi Miodrag Radulović, Zoran Lemajić.Bar 25.08.2009. godine;
 5. Kandidat Aković Boban – Tema : Obuka tehničkih elemenata mladog igrača u savremenom fudbalu. Mentor dr Niko Raičković, članovi Sava Kovačević, Boris Ljutica .Bar 21.04.2015. godine;
 6. Kandidat Demir Ramović – Tema:“Metodika usavršavanja igrača sredine terena i njihova uloga u timu“. Mentor dr Niko Raičković, članovi dr Kosta Goranović, Boris Ljutica, Nikšić 02.12.2015. godine;
 7. Kandidat Ivan Ćuzović – Tema:“Tehnika izvođenja i metodika obučavanja vođenja lopte“. Mentor dr Niko Raičković, članovi dr Kosta Goranović, Boris Ljutica, Nikšić 02.12.2015. godine;
 8. Kandidat Boris Grbović – Tema: “Usavršavanje tehnike izvođenja prijema lopte“. Mentor dr Niko Raičković, članovi dr Kosta Goranović, Boris Ljutica, Nikšić 02.12.2015. godine;
 9. Kandidat Ivan Vujačić – Tema: „Organizacija i struktura FK Sutjeska-Nikšić sa akcentom na petnaestodnevni rad sa seniorima“ Mentor dr Niko Raičković, članovi dr Nikola Rakojević, dr Kosta Goranović, Nikšić 12.09.2016. godine;
 10. Kandidat Dražen Međedović – Tema: „ Organizacija i struktura FK Sutjeska-Nikšić sa akcentom na petnaestodnevni rad sa omladincima“ Mentor dr Niko Raičković, članovi dr Nikola Rakojević, dr Kosta Goranović,       Nikšić 12.09.2016. godine;
 11. Kandidat Nikola Sekulić – Tema: „Organizacija i struktura FK Rudar-Pljevlja sa akcentom na petnaestodnevni rad sa seniorima“ Mentor dr Niko Raičković, članovi dr Nikola Rakojević, dr Kosta Goranović,       Nikšić 12.09.2016.godine;
 12. Kandidat Lazar Šoć – Tema: „Organizacija i struktura FK Mladost sa akcentom na petnaestodnevni rad seniorskog tima“ Mentor dr Niko Raičković, članovi dr Kosta Goranović, Boris Ljutica. Podgorica 30.09.2016.godine;
 13. Kandidat Marko Vukčević – Tema: „Organizacija i struktura FK Budućnost sa akcentom na petnaestodnevni rad u pionirskoj ekipi.“ Mentor dr Niko Raičković, članovi dr Kosta Goranović, Boris Ljutica.       Podgorica 30.09.2016. godine;
 14. Kandidat Goran Drobnjak – Tema: „Organizacija i struktura OFK Mladost-Lješko polje sa akcentom na petnaestodnevni rad u seniorima.“ Mentor dr Niko Raičković, članovi dr Kosta Goranović, Boris Ljutica.       Podgorica 30.09.2016. godine;
 15. Kandidat Mirko Tamindžija – Tema: „Tehnika izvođenja metodika obučavanja i usavršavanja primanja visokih lopti“. Mentor dr Niko Raičković, članovi dr Kosta Goranović, Boris Miličković 31.10.2016;
 16. Kandidat Miloš Jovanović – Tema: „Organizacija i struktura kluba FK Čelik sa akcentom na petnaestodnevni rad sa omladincima“. Mentor dr Niko Raičković, članovi dr Kosta Goranović, Boris Miličković 31.10.2016.

 

             USAVRŠAVANJA U SPORTU

Studijske posjete u organizaciji FSCG

 

 • U periodu od 12.12.2014. do 24.12.2014.       studijska grupa trenera I i II Lige Crne Gore boravi u Đenovi, u studijskoj posjeti AC Sampdorija, gdje su se upoznali sa organizacijom i menadžmentom kluba, i pratili rad prvog tima pod stručnim vođstvom Siniše Mihajlovića.

 

 • Studijska posjeta CG trenera (I i II liga) AC Milanu, od 06.12. do 12.12.2016. Cilj posjete je bio upoznavanje sa menadžmentom i strukturom kluba, kao i takmičarskim mikrociklusom AC Milana sa trenerom Vićencom Montelom.

 

 • Studijska posjeta trenera mlađih kategorija CG (Omladinska i kadetska liga CG) NK Dinamo, Zagreb, od 07.05. do 13.05.2013. Cilj posjete je bio upoznavanje sa menadžmentom i strukturom rada svih selekcija ovog nogometnog kluba koji je svrstan u 5 najboljih nogometnih škola Evrope.

 

 • U periodu od 15.04. do 17.04.2017. bio je glavni predavač na Seminaru u Krasnodaru.

 

 • Od 2007-2016. učestvovao je na preko 40 UEFA seminara širom Evrope (Edukacija trenera, Grassroots fudbal, Elite Youth fudbal, Women’s fudbal, Fitness for fudbal itd.)

 

USPJESI

 

 • Na državnim školskim prvenstvima u fudbalu, sa fudbalerima OŠ „Radojica Perović“ osvojio je prva mjesta u Budvi 1996, u Baru 1997, Aranđelovcu 2003. i Budvi 2004. Pehare, medalje i diplome dodijelili su FSJ i Školski fudbalski savez Jugoslavije.
 • Kao Selektor pionirske reprezentacije Crne Gore, osvojio je Šampi­onat Jugoslavije tri puta, ’94. (Jagodina), ’96. (Jagodina) i ’99. (Bar).
 • Kao trener reprezentacije U-18 Jugoslavije godine 1995, osvojio je Kup Balkana u Subotici.
 • Kao trener reprezentacije U-18 Jugoslavije godine 1996, osvojio je Kup Balkana u Turskoj.
 • Kao trener pionira FK „Crvena Stijena” osvojio je Kup Crne Gore 1996. godine.
 • Najveći klupski uspjeh je bio osvajanje Kadetskog prvenstva Crne Gore i Jugoslavije sa timom FK „Crvena Stijena”, u Novom Sadu, 1998.
 • Izabran je za najuspješnijeg trenera Crne Gore dva puta (1998. i 1999.) od strane Fudbalskog saveza Crne Gore.
 • Kao selektor reprezentacije U-18 nacionalne selekcije Jugoslavije, osvojio je treće mjesto na Kupu Balkana u Grčkoj 1999. godine.

 

 

 

dr Niko Raičković
Objavljeni radovi
 • “THE CORRELATION BETWEEN AEROBIC POWER, ACCELERATION, REPEATED-SPRINT AND SPEED ENDURANCE IN ELITE FEMALE FOOTBALL”
 • Časopis | Faculty of Sport and Physical Education, University of Podgorica, Montenegro
 • Izdavač | Faculty of Sport and Physical Education, University of Podgorica, Montenegro
 • Država izdavača | Montenegro
 • Godina izdanja | 2013
 • Kategorija | K1
 • ISBN | UDC:796.332.015.572-055.2(497.16)
 • Ključne riječi | AEROBIC POWER, ACCELERATION, REPEATED-SPRINT, sPEED ENDURANCE
 • “STRENGTH ASYMETRY DIFFERENCE BETWEEN PREMIER LEAGUE AND FIRST LEAGUE FOOTBALL REFEREES”
 • Časopis | University of Sarajevo, Faculty of Sport and Physical Education, Bosnia and Herzegovina
 • Izdavač | University of Sarajevo, Faculty of Sport and Physical Education, Bosnia and Herzegovina
 • Država izdavača | Bosnia and Heezegovina
 • Godina izdanja | 2013
 • Kategorija | K1
 • ISBN | 1356
 • Ključne riječi | Strength asymetry
 • "Značaj fizičke sposobnosti i tehničke pripreme za razvoj mladih fudbalera“
 • Časopis | Časopis za sport, fizičku kulturu i zdravlje, Sport Mont.
 • Izdavač | Crnogorska Sportska Akademija
 • Država izdavača | Crna Gora
 • Godina izdanja | 2009
 • Kategorija | K1
 • ISBN | 12345
 • Ključne riječi | tehnička priprema
 • „Uticaj eksperimentalnog modela sprinterskog trčanja na razvoj motoričkih i funkcionalnih sposobnosti kod mlađih fudbalera“
 • Časopis | Časopis za sport, fizičku kulturu i zdravlje, Sport Mont
 • Izdavač | Crnogorska Sportska Akademija
 • Država izdavača | Crna Gora
 • Godina izdanja | 2008
 • Kategorija | K1
 • ISBN | ISSN 1800-5918
 • Ključne riječi | sprintersko trčanje
 • „Kanonička povezanost situaciono-motoričkih sposobnosti preciznosti i koordinacije i njihov uticaj na uspjeh u fudbalu“
 • Časopis | Časopis za sport, fizičku kulturu i zdravlje, Sport Mont
 • Izdavač | Crnogorska Sportska Akademija
 • Država izdavača | Crna Gora
 • Godina izdanja | 2005
 • Kategorija | K1
 • ISBN | ISSN 1451-7485
 • Ključne riječi | situaciono-motoričkih sposobnosti
 • „Relacije između motoričkih sposobnosti sa rezultatima situaciono-motoričkih sposobnosti fudbalera učenika osnovnih škola“
 • Časopis | asopis za sport, fizičku kulturu i zdravlje, Sport Mont
 • Izdavač | Crnogorska Sportska Akademija
 • Država izdavača | Crna Gora
 • Godina izdanja | 2004
 • Kategorija | K1
 • ISBN | ISSN 1451-7485
 • Ključne riječi | motoričke sposobnosti
 • „Relacija između morfoloških karakterstika sa rezultatima situaciono-motoričkih sposobnosti fudbalera učenika osnovne škole “
 • Časopis | FIEP - Drugi evropski kongres
 • Izdavač | FIEP- Drugi evropski kongres
 • Država izdavača | Srbija
 • Godina izdanja | 2004
 • Kategorija | K1
 • ISBN | 12345
 • Ključne riječi | morfološke karakteristike
 • „Povezanost situaciono-motoričkih sposobnosti preciznosti i koordinacije na uspjeh u fudbalu“
 • Časopis | FIS komunikacija
 • Izdavač | FIS komunikacija, Niš
 • Država izdavača | Srbija
 • Godina izdanja | 2002
 • Kategorija | K1
 • ISBN | 12345
 • Ključne riječi | Situaciono-motoričke sposobnosti
Učešće na konferencijama
 • UEFA studijske grupe i konferencije
 • 1. april 2008. / Belgija, Češka, Irska, Danska, FInska, Rusija, Hrvatska, Slovenija, IItalija, Turska, Azerbejdzan, Francuska, Farska ostrva, Švedska, Grčka
 • UEFA studijska grupa
 • Kategorija | K6
 • Ključne riječi | studijske grupe i konferencije
 • UEFA – GRASSROOTS fudbal
 • 1. novembar 2007. / Helsinki, Finska
 • UEFA – GRASSROOTS fudbal
 • Kategorija | K6
 • Ključne riječi | grassroots
 • VII UEFA simpozijum edukacije fud.trenera - direktora
 • 1. oktobar 2007. / Velika Britanija
 • VII UEFA simpozijum edukacije fud.trenera - direktora
 • Kategorija | K6
 • Ključne riječi | edukacija
 • IV FIFA, simpozijum ženskog fudbala
 • 1. april 2007. / Šagaj, KIna
 • IV FIFA, simpozijum ženskog fudbala
 • Kategorija | K6
 • Ključne riječi | ženski fudbal