Predmeti

OVO1FSM5
Olimpijsko vaspitanje i obrazovanje

Semestar: 5
Broj ECTS kredita: 6
Obavezan: Da
Fond časova: 2+2
Smjer: Osnovne studije

opis

Angažovani predavači: