Predavači

Redovni profesor
Prof. dr Zoran Mašić

Rođen je 30.05.1958. u Štipu. Osnovnu školu je završio u Karlovcu, a srednju mašinsku tehničku u Beogradu. Diplomirao je na Fakultetu fizičke kulture Univerziteta u Beogradu 1980. Prosečna ocena tokom studija 8,87. Za uspeh na studijama nagrađen je 1979. godine Univerzitetskom nagradom. Bio je prvi student prodekan Fakulteta fizičke kulture. Učesnik je dve savezne omladinske radne akcije. Na SORA „Šamac–Sarajevo“ 1978. je proglašen za udarnika. Tokom poslediplomskih studija na Fakultetu fizičke kulture u Beogradu je stipendiran od Osnovne zajednice nauke Beograda, a magistrirao je 1987. Doktorirao je na Fakultetu fizičke kulture Univerziteta u Novom Sadu 1999. godine.

Karijeru je započeo kao profesor fizičke kulture u srednjim školama i stručni saradnik Univerzitetskog saveza organizacija za fizičku kulturu Beograda, (1980-1982). Od 1982. godine radi kao istraživač u Jugoslovenskom zavodu za fizičku kulturu i medicinu sporta, gde je od 1985. do 1987. bio rukovodilac odeljenja za sport. U Saveznom sekretarijatu za narodnu odbranu–IV uprava Generalštaba oružanih snaga SFRJ u Beogradu radi od 1987. do 1992. godine kao referent za fizičko vaspitanje Oružanih snaga, pa na Vojnoj akademiji do 1995. kao predavač na Katedri za fizičko vaspitanje. Na Policijskoj akademiji je od 1995. do 1999. godine bio asistent na predmetu Specijalno fizičko obrazovanje. Od 1999. do 2000. godine je direktor DP Centar za fizičku pripremu i borenja “Partizan-Čukarica“, Beograd, a zatim profesionalno Generalni sekretar Društva za fizičko vaspitanje i rekreaciju “Partizan–Čukarica”. Na Fakultetu za menadžment u sportu Univerziteta “Braća Karić“ je biran u sva nastavna zvanja: docent, vanredni profesor, redovni profesor-2010. godine. Na osnovnim akademskim studijama je predavao: Teoriju sporta, Menadžment sportskih objekata i Menadžment u sportu, a na master akademskim studijama Menadžment bezbednosti u sportu. Tokom rada na tom Fakultetu bio je prodekan za unutrašnju organizaciju, član Saveta Fakulteta, šef katedre za menadžment u sportu, te prodekan za naučno-istraživački rad. Učestvovao je u izradi planova nastave za master i doktorske studije, a bio je i predsednik komisije za primenu standarda za akreditaciju Fakulteta i studijskih programa. Na Visokoj školi za poslovnu ekonomiju i preduzetništvo, je od 2012. redovni  profesor.  Od oktobra 2019. godine je zaposlen na Fakultetu za sport Univerziteta „Union-Nikola Tesla“.

Nosilac je crnog pojasa 5. dan stepena za karate i instruktorskog zvanja Šihan Okinava Karate-Do Asocijacije Japan. U sportskim organizacijama obavljao je brojne dužnosti, a sada je Sportski direktor Srpske aikido federacije, član Suda časti Sokolskog saveza Srbije, predsednik Društva za fizičko vaspitanje i rekreaciju „Partizan-Čukarica“ i počasni član Asocijacije „Sport za sve“ Beograd.

Samostalno ili u koautorstvu je objavio preko 120 stručnih i naučnih radova na nacionalnim ili međunarodnim skupovima i nacionalnim ili međunarodnim časopisima. Od 1996. godine istražuje „novu antropomotoričku osobinu nezaobilaznu u sportu–dinamičku čvrstoću. Autor je dve monografije i tri udžbenika, te recenzent pet knjiga iz oblasti borenja, treninga i organizacije sporta. Učestvovao u realizaciji deset naučno istraživačkih i razvojno-stručnih projekata. Tokom 2021. i 2022. je učestvovao u HEPA (Health Enhancing Physical Activity) projektu: Health and Fitness Assessment for Seniors https://hepas-sportzasve.eu/ Član je uređivačkog ili naučnog odbora nekoliko časopisa i zbornika, a od 2005. godine član redakcije biblioteke «Academio» Zadužbine Andrejević. U nacionalnom adresaru sporta Srbije među prepoznatim akademskim sportskim stručnjacima, naveden je u oblasti Menadžment u sportu.

Objavljeni udžbenici i monografije:

 1. Mašić, Z. Dinamička čvrstoća – osobina čoveka, Zadužbina Andrejević, Beograd, 2001. (monografija).
 2. Mašić, Z. Teorija sporta, Fakultet za menadžment u sportu, Beograd, 2006. (udžbenik).
 3. Mašić, Z. Menadžment sportskih objekata, Fakultet za menadžment u sportu, Beograd, 2006. (udžbenik).
 4. Mašić, Z. Đukanović, N., Teorija sporta, za studente medicinskog fakulteta, Damnjanović i sinovi DOO, Beograd, 2008. (udžbenik).
 5. Mašić, Z. Sportski objekti Olimpijskih igara Peking 2008, Fakultet za menadžment u sportu, Beograd, 2010. (monografija).

 

dr Zoran Mašić
Kontakt podaci
Objavljeni radovi
 • Safety and security in sports corresponds with the structure of the theory of sports
 • Časopis | Safety and security Security challenges of modern society: dilemmas and implications: Thematic International Monograph
 • Izdavač | Belgrade: University „Union-Nikola Tesla“; Nis: Faculty of Law, Security and Management "Constantine the Great"
 • Država izdavača | Republika Srbija
 • Godina izdanja | 2022
 • Kategorija | K1
 • ISBN | 978-86-6113-047-8
 • Ključne riječi | Sport, safety and security, theory of sports, management in sport
 • Link | https://plus.cobiss.net/cobiss/sr/sr/bib/77185801
 • The role of sports federations in opposing fan hooliganism - FC Red Star case study
 • Časopis | Sport Science International Scientific Journal of Kinesiology, vol 14, issue 2, page. 43-47.
 • Izdavač | Faculty of Education-Universitu of Travnik
 • Država izdavača | Bosna i hercegovina
 • Godina izdanja | 2021
 • Kategorija | K1
 • ISBN | https://www.sportscience.ba/pdf/br28.pdf
 • Ključne riječi | Sport
 • Link | https://www.sportscience.ba/pdf/br28.pdf
 • The significance of differentiated motor hand movements in development of speech in children sports.
 • Časopis | Sport Science International Scientific Journal of Kinesiology, vol 14, issue 2, page. 43-47.
 • Izdavač | Faculty of Education-Universitu of Travnik
 • Država izdavača | Bosna i hercegovina
 • Godina izdanja | 2018
 • Kategorija | K1
 • ISBN | http://www.sportscience.ba/pdf/br22.pdf
 • Ključne riječi | Children sports
 • Link | http://www.sportscience.ba/pdf/br22.pdf
 • Аnalysing partial quantitative changes of the applied key motor variables and variables for the estimation of motion sturctures in football and handball
 • Časopis | Sports Science International Scisncific Journal of Kinesiology Vol. 10 Issue 1:26-34
 • Izdavač | Faculty of Education-Universitu of Travnik
 • Država izdavača | Bosna i hercegovina
 • Godina izdanja | 2017
 • Kategorija | K1
 • ISBN | http://www.sportscience.ba/pdf/br19.pdf
 • Ključne riječi | motor variables, football, handball
 • Link | http://www.sportscience.ba/pdf/br19.pdf
 • Тhe influence of predictor variables pertaining to morphological sharacteristics and motor skills on the athletics assessment criteria variable.
 • Časopis | Sports Science International Scisncific Journal of Kinesiology Vol. 10 Issue 1:90-95.
 • Izdavač | Faculty of Education-Universitu of Travnik
 • Država izdavača | Bosna i hercegovina
 • Godina izdanja | 2017
 • Kategorija | K1
 • ISBN | http://www.sportscience.ba/pdf/br19.pdf
 • Ključne riječi | morphological sharacteristics, motor skills, athletics assessment
 • Link | http://www.sportscience.ba/pdf/br19.pdf
 • Improving the energy efficiency of a sports facility built in 1936.
 • Časopis | International Monograph Sporst Facilities – Modernization and Construcion – SPOFA 16, 195-205.
 • Izdavač | University of Belgrade, Faculty of Sport and Physical Education
 • Država izdavača | Republic of Serbia
 • Godina izdanja | 2016
 • Kategorija | K1
 • ISBN | 978-86-89773-16-3
 • Ključne riječi | Sports facility, energy efficiency, electricity
 • Energy efficiency in terms of the pe gym renovation project in Mladost primary school.
 • Časopis | International Monograph Sporst Facilities- Modernization and Construcion – SPOFA 16, 309-319.
 • Izdavač | University of Belgrade, Faculty of Sport and Physical Education
 • Država izdavača | Republic of Serbia
 • Godina izdanja | 2016
 • Kategorija | K1
 • ISBN | 978-86-89773-16-3
 • Ključne riječi | Energy efficiency, windows, floor, lighting
 • Differences in postural status of foot – pes planum of urban and rural areas pupils
 • Časopis | Sports Science International Scisncific Journal of Kinesiology
 • Izdavač | Faculty of Education – University of Travnik
 • Država izdavača | Bosna i Hercegovina
 • Godina izdanja | 2016
 • Kategorija | K1
 • ISBN | ISSN 1840-3662
 • Ključne riječi | Students, differencepostural status feet,chi-square test