Predmeti

A1FSM3
Antropomotorika

Semestar: 3
Broj ECTS kredita: 7
Obavezan: Da
Fond časova: 2+2
Smjer: Osnovne studije

opis

Angažovani predavači: