Informišite se
PREDMET

A1FSM3 - Antropomotorika (Osnovne studije)

Semestar: 3
Broj ECTS kredita: 8
Obavezan: Da
Fond časova: 2+2
Smjer: Osnovne studije

opis

Angažovani predavači: