Informišite se
PREDMET

FUFC1FSM4 - Fitnes i upravljanje fitnes centrom (Osnovne studije)

Semestar: 4
Broj ECTS kredita: 4
Obavezan: Ne
Fond časova: 2+0
Smjer: Osnovne studije

opis

Angažovani predavači: