Predavači

Saradnik
Denis Čekić

Denis Čekić je rodjen 03.09.1995. godine u Beranama, gdje je završio osnovnu i srednju školu. Diplomirao je 2017. godine na Fakultetu za sportski menadzment na temi „Opšti interes i fitness“ kao najbolji student u generaciji. 
Iste godine je upisao i Specijalističke postdiplomske studije na istom fakultetu, smjer: Menadzment sportskim organizacijama. Tokom školske 2017/2018. odslušao je sva predavanja i položio sve ispite predviđene nastavnonaučnim planom i programom Postdiplomskih studija “Menadžment sportskim organizacijama” (prosječna ocjena 9,80). Za završni rad se opredjelio za istraživanje iz oblasti Psihologije sporta, i odbranio specijalistički rad sa temom: 

“Pilot studija poremećaja ishrane kod građana Podgorice: rasprostranjenost i karakteristike”  Mentor rada bila je prof. dr Ljubica Bačanac. 

Bavio se košarkom, kao i trenerskim poslom.U periodu od 2012. do 2014. bio je zaposlen kao trener u mladjim kategorijama u košarkaškom klubu u Beranama. 

Licencirani je personalni fitnes trener. Posjeduje EREPS (Eurpean register for exercise professionals - https://www.ereps.eu/) internacionalnu licencu, EQF nivo 4 (The European Qualifications Framework).

Od 2018. godine je angažovan na Fakultetu za sportski menadzment kao saradnik u nastavi i adminstrativnim poslovima. 

Od 2019. godine obavlja funkciju predsjednika Studentskog sportskog društva UDG. Takodje je član skupštine Studentskog sportskog saveza Crne Gore. 

Denis Čekić