Predavači

Saradnik
mr Denis Čekić

Denis Čekić je rodjen 03.09.1995. godine u Beranama, gdje je završio osnovnu i srednju školu. Diplomirao je 2017. godine na Fakultetu za sportski menadzment na temi „Opšti interes i fitnes“ kao najbolji student u generaciji. 
Iste godine je upisao i Specijalističke postdiplomske studije na istom fakultetu, smjer: Menadzment sportskim organizacijama. Tokom školske 2017/2018. odslušao je sva predavanja i položio sve ispite predviđene nastavnonaučnim planom i programom Postdiplomskih studija “Menadžment sportskim organizacijama” (prosječna ocjena 9,80). Za završni rad se opredjelio za istraživanje iz oblasti Psihologije sporta, i odbranio specijalistički rad sa temom: 

“Pilot studija poremećaja ishrane kod građana Podgorice: rasprostranjenost i karakteristike”  Mentor rada bila je prof. dr Ljubica Bačanac. 

Magistrirao je 2023. godine na Renesansnim postdiplomskim studijama "Sportski menadžment" na Univerzitetu Donja Gorica, gdje se opredijelio za istraživanje iz oblasti Psihologije vježbanja, i odbranio rad na temu:
"Uticaj fizičke aktivnosti na mentalno zdravlje i dobrobit odrasle populacije". Mentor rada je takođe bila prof. dr Ljubica Bačanac. 

Bavio se košarkom, kao i trenerskim poslom.U periodu od 2012. do 2014. bio je zaposlen kao trener u mladjim kategorijama u košarkaškom klubu u Beranama. 

Nekoliko puta bio nagradjivan kao najbolji sportista opštine Berane u juniorskoj i seniorskoj konkurenciji. 

Licencirani je personalni fitnes trener. Posjeduje EREPS (Eurpean register for exercise professionals - https://www.ereps.eu/) internacionalnu licencu, EQF nivo 4 (The European Qualifications Framework). Za svoj dugogodišnji rad u fitnes industriji iza sebe ima veliki broj zadovoljnih klijenata. 

Od 2018. godine je angažovan na Fakultetu za sportski menadzment kao saradnik u nastavi i adminstrativnim poslovima. 

Od 2019. godine obavlja funkciju predsjednika Studentskog sportskog društva UDG. Takodje je član skupštine Studentskog sportskog saveza Crne Gore. 

U sezoni 2019/20. je bio koordinator grupe studenata koji su učestvovali u organizaciji EuroLeague utakmica košarkaškog kluba Budućnost Voli. 

Učestvovao je u organizaciji Evropskog Univerzitetskog prvensta u tenisu koje se od 20. do 27. jula 2019. godine održalo u Podgorici. 
Kao dio FSM-a, organizator je svih sportskh takmičeja koje se održavaju na UDG-u, među kojima najznačajnija UDG Olimpijada studenata i UDG Maratona. 

mr Denis Čekić