Informišite se
PREDMET

MAR1FSM5 - Marketing u sportu (Osnovne studije)

Semestar: 5
Broj ECTS kredita: 8
Obavezan: Da
Fond časova: 2+2
Smjer: Osnovne studije

opis

Angažovani predavači: