Informišite se
PREDMET

MS2FSM5 - Menadžment u sportu 2 (Osnovne studije)

Semestar: 5
Broj ECTS kredita: 4
Obavezan: Ne
Fond časova: 2+0
Smjer: Osnovne studije

opis

Angažovani predavači: