Informišite se
PREDMET

FMUR1FSM6 - Finansijski menadžment i upravljačko računovodstvo (Osnovne studije)

Semestar: 6
Broj ECTS kredita: 6
Obavezan: Da
Fond časova: 2+2
Smjer: Osnovne studije

opis

Angažovani predavači: