Predmeti

PI1FSM2
Preduzetništvo i inovacije

Semestar: 2
Broj ECTS kredita: 6
Obavezan: Da
Fond časova: 2+2
Smjer: Osnovne studije

opis

Angažovani predavači: