Predmeti

ISS1FSM4
Informacioni sistemi u sportu

Semestar: 4
Broj ECTS kredita: 6
Obavezan: Da
Fond časova: 2+2
Smjer: Osnovne studije

opis

Angažovani predavači: