Predavači

Saradnik
Luka Laković

Luka Laković rođen je 25. jula 1993. godine u Podgorici. Završio je osnovnu školu „Savo Pejanović“ i Gimnaziju „Slobodan Škerović“ u Podgorici. Diplomirao je na Fakultetu za informacione sisteme i tehnologije 2015. godine kao najbolji student u generaciji. Trenutno je student magistarskih studija na istom fakultetu.
Tokom studija je radio u internacionalnoj kompaniji „Coinis“ u oblasti internet marketinga. Od školske 2014/15 angažovan je kao saradnik u nastavi na predmetu Informatika i programiranje.
Učestovao je na brojnim domaćim i međunarodnim konferencijama iz oblasti informaciono-komunikacionih tehnologija. Sa projektima u oblasti ICT-a osvajač je kako domaćih tako i internacionalnih nagrada.

Dobitnik je studentske nagrade „19. Decembar“.

Luka Laković