Predmeti

FUFC1FSM4
Fitnes i upravljanje fitnes centrom

Semestar: 4
Broj ECTS kredita: 4
Obavezan: Ne
Fond časova: 2+2
Smjer: Osnovne studije

opis

Angažovani predavači: