Predmeti

TST1FSM4
Teorija sportskog treninga

Semestar: 4
Broj ECTS kredita: 4
Obavezan: Ne
Fond časova: 2+0
Smjer: Osnovne studije

opis

Angažovani predavači: