Predmeti

AP1SM1
Akademsko pisanje

Semestar: 6
Broj ECTS kredita: 2
Obavezan: Da
Fond časova: 2+0
Smjer: Osnovne studije

opis

Angažovani predavači: