Predmeti

I1FSM1
Informatika

Semestar: 1
Broj ECTS kredita: 7
Obavezan: Da
Fond časova: 2+2
Smjer: Osnovne studije

.

Angažovani predavači: