Predmeti

FSM1SB1
Sport i biznis

Semestar: 1
Broj ECTS kredita: 4
Obavezan: Ne
Fond časova: 0+2
Smjer: Osnovne studije

--

Angažovani predavači: